CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI ODWIN - VILLA NGHỈ DƯỠNG VŨNG TÀU

Odwin cung cấp Hệ thống Villa nghỉ dưỡng Vũng Tàu, có hồ bơi, đầy đủ tiện nghi: Bida, Sân vườn, BBQ,.. nội thất cao cấp.     Đặt Odwin Villa ngay, hotline: 0901 988 972, Email: odwinco@gmail.com

VILLA THUÊ NHIỀU NHẤT

Odwin 03 – Bãi sau Odwin 03 – Bãi sau Odwin 03 – Bãi sau

Odwin 03 – Bãi sau

Ngày thường: 3,000,000đ/đêm

Odwin 01 – Bãi sau Odwin 01 – Bãi sau Odwin 01 – Bãi sau

Odwin 01 – Bãi sau

Ngày thường: 4,000,000đ/đêm

Odwin R9 – Khu biệt thự Aria Odwin R9 – Khu biệt thự Aria Odwin R9 – Khu biệt thự Aria

Odwin R9 – Khu biệt thự Aria

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin R35 – Khu biệt thự Aria Odwin R35 – Khu biệt thự Aria Odwin R35 – Khu biệt thự Aria

Odwin R35 – Khu biệt thự Aria

Ngày thường: 7,500,000đ/đêm

Odwin R36 – Khu biệt thự Aria Odwin R36 – Khu biệt thự Aria Odwin R36 – Khu biệt thự Aria

Odwin R36 – Khu biệt thự Aria

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin TP19 – Sát biển bãi Dâu Odwin TP19 – Sát biển bãi Dâu Odwin TP19 – Sát biển bãi Dâu

Odwin TP19 – Sát biển bãi Dâu

Ngày thường: 12,000,000đ/đêm

Odwin P185 – Sát biển bãi Dâu Odwin P185 – Sát biển bãi Dâu Odwin P185 – Sát biển bãi Dâu

Odwin P185 – Sát biển bãi Dâu

Ngày thường: 9,000,000đ/đêm

Odwin Villa 02 - Vũng Tàu
Odwin P171 – Sát biển bãi Dâu Odwin P171 – Sát biển bãi Dâu Odwin P171 – Sát biển bãi Dâu

Odwin P171 – Sát biển bãi Dâu

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin P169 – Sát biển bãi Dâu Odwin P169 – Sát biển bãi Dâu Odwin P169 – Sát biển bãi Dâu

Odwin P169 – Sát biển bãi Dâu

Ngày thường: 5,500,000đ/đêm

TẤT CẢ NHỮNG VILLA

Odwin 03 – Bãi sau Odwin 03 – Bãi sau Odwin 03 – Bãi sau

Odwin 03 – Bãi sau

Ngày thường: 3,000,000đ/đêm

Odwin 01 – Bãi sau Odwin 01 – Bãi sau Odwin 01 – Bãi sau

Odwin 01 – Bãi sau

Ngày thường: 4,000,000đ/đêm

Odwin NB09 – Bãi sau Odwin NB09 – Bãi sau Odwin NB09 – Bãi sau

Odwin NB09 – Bãi sau

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin TS B07 – Bãi sau Odwin TS B07 – Bãi sau Odwin TS B07 – Bãi sau

Odwin TS B07 – Bãi sau

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin F101 – Bãi sau Odwin F101 – Bãi sau Odwin F101 – Bãi sau

Odwin F101 – Bãi sau

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin B3 – Bãi sau Odwin B3 – Bãi sau Odwin B3 – Bãi sau

Odwin B3 – Bãi sau

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin VTS Odwin VTS Odwin VTS

Odwin VTS

Ngày thường: 7,500,000đ/đêm

Odwin VTS 187 – Bãi sau Odwin VTS 187 – Bãi sau Odwin VTS 187 – Bãi sau

Odwin VTS 187 – Bãi sau

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin D1 – Bãi sau Odwin D1 – Bãi sau Odwin D1 – Bãi sau

Odwin D1 – Bãi sau

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

Odwin R7 – Bãi Sau Odwin R7 – Bãi Sau Odwin R7 – Bãi Sau

Odwin R7 – Bãi Sau

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

Odwin TS 12A – Bãi sau Odwin TS 12A – Bãi sau Odwin TS 12A – Bãi sau

Odwin TS 12A – Bãi sau

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin TS 11A – Bãi sau Odwin TS 11A – Bãi sau Odwin TS 11A – Bãi sau

Odwin TS 11A – Bãi sau

Ngày thường: 8,500,000đ/đêm

Odwin 04 – Bãi sau Odwin 04 – Bãi sau Odwin 04 – Bãi sau

Odwin 04 – Bãi sau

Ngày thường: 8,000,000đ/đêm

Odwin P32-View biển Bãi trước Odwin P32-View biển Bãi trước Odwin P32-View biển Bãi trước

Odwin P32-View biển Bãi trước

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

Odwin NB02-View biển Bãi trước Odwin NB02-View biển Bãi trước Odwin NB02-View biển Bãi trước

Odwin NB02-View biển Bãi trước

Ngày thường: 5,000,000đ/đêm

Odwin W05-View biển Bãi trước Odwin W05-View biển Bãi trước Odwin W05-View biển Bãi trước

Odwin W05-View biển Bãi trước

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin W06-View biển Bãi trước Odwin W06-View biển Bãi trước Odwin W06-View biển Bãi trước

Odwin W06-View biển Bãi trước

Ngày thường: 8,500,000đ/đêm

Odwin R3-View biển Bãi dâu Odwin R3-View biển Bãi dâu Odwin R3-View biển Bãi dâu

Odwin R3-View biển Bãi dâu

Ngày thường: 7,500,000đ/đêm

Odwin HS13 – Bãi Long Cung Odwin HS13 – Bãi Long Cung Odwin HS13 – Bãi Long Cung

Odwin HS13 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 9,500,000đ/đêm

Odwin HS823 – Bãi Long Cung Odwin HS823 – Bãi Long Cung Odwin HS823 – Bãi Long Cung

Odwin HS823 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 8,000,000đ/đêm

Odwin HS27 – Bãi Long Cung Odwin HS27 – Bãi Long Cung Odwin HS27 – Bãi Long Cung

Odwin HS27 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 9,000,000đ/đêm

Odwin HS214 – Bãi Long Cung Odwin HS214 – Bãi Long Cung Odwin HS214 – Bãi Long Cung

Odwin HS214 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 10,000,000đ/đêm

Odwin KC2 – Bãi Long Cung Odwin KC2 – Bãi Long Cung Odwin KC2 – Bãi Long Cung

Odwin KC2 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 7,000,000đ/đêm

Odwin P10 – Bãi Long Cung Odwin P10 – Bãi Long Cung Odwin P10 – Bãi Long Cung

Odwin P10 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 5,500,000đ/đêm

Odwin P11 – Bãi Long Cung Odwin P11 – Bãi Long Cung Odwin P11 – Bãi Long Cung

Odwin P11 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 6,500,000đ/đêm

Odwin P27 – Bãi Long Cung Odwin P27 – Bãi Long Cung Odwin P27 – Bãi Long Cung

Odwin P27 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 5,000,000đ/đêm

Odwin P29 – Bãi Long Cung Odwin P29 – Bãi Long Cung Odwin P29 – Bãi Long Cung

Odwin P29 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin P30 – Bãi Long Cung Odwin P30 – Bãi Long Cung Odwin P30 – Bãi Long Cung

Odwin P30 – Bãi Long Cung

Ngày thường: 5,500,000đ/đêm

Odwin R9 – Khu biệt thự Aria Odwin R9 – Khu biệt thự Aria Odwin R9 – Khu biệt thự Aria

Odwin R9 – Khu biệt thự Aria

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin R35 – Khu biệt thự Aria Odwin R35 – Khu biệt thự Aria Odwin R35 – Khu biệt thự Aria

Odwin R35 – Khu biệt thự Aria

Ngày thường: 7,500,000đ/đêm

Odwin R36 – Khu biệt thự Aria Odwin R36 – Khu biệt thự Aria Odwin R36 – Khu biệt thự Aria

Odwin R36 – Khu biệt thự Aria

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin TP19 – Sát biển bãi Dâu Odwin TP19 – Sát biển bãi Dâu Odwin TP19 – Sát biển bãi Dâu

Odwin TP19 – Sát biển bãi Dâu

Ngày thường: 12,000,000đ/đêm

Odwin P185 – Sát biển bãi Dâu Odwin P185 – Sát biển bãi Dâu Odwin P185 – Sát biển bãi Dâu

Odwin P185 – Sát biển bãi Dâu

Ngày thường: 9,000,000đ/đêm

Odwin Villa 02 - Vũng Tàu
Odwin P171 – Sát biển bãi Dâu Odwin P171 – Sát biển bãi Dâu Odwin P171 – Sát biển bãi Dâu

Odwin P171 – Sát biển bãi Dâu

Ngày thường: 6,000,000đ/đêm

Odwin P169 – Sát biển bãi Dâu Odwin P169 – Sát biển bãi Dâu Odwin P169 – Sát biển bãi Dâu

Odwin P169 – Sát biển bãi Dâu

Ngày thường: 5,500,000đ/đêm

Homestay được thuê nhiều nhất

Tất cả homestay

Căn hộ Penthouse M02 – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse M02 – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse M02 – 4PN – Bãi sau
Căn hộ Penthouse M04 – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse M04 – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse M04 – 4PN – Bãi sau
Căn hộ Penthouse 30A – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse 30A – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse 30A – 4PN – Bãi sau
Căn hộ Penthouse 31E – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse 31E – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse 31E – 4PN – Bãi sau
Căn hộ Penthouse 31G – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse 31G – 4PN – Bãi sau Căn hộ Penthouse 31G – 4PN – Bãi sau
Căn hộ Sky 28A – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 28A – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 28A – 3PN – Bãi sau

Căn hộ Sky 28A – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 3,000,000đ/đêm

Căn hộ Sky 28C – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 28C – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 28C – 3PN – Bãi sau

Căn hộ Sky 28C – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 3,000,000đ/đêm

Căn hộ Sky 23I – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 23I – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 23I – 3PN – Bãi sau

Căn hộ Sky 23I – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 3,000,000đ/đêm

Căn hộ Sky 18L – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 18L – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 18L – 3PN – Bãi sau

Căn hộ Sky 18L – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 3,000,000đ/đêm

Căn hộ Sky 25L – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 25L – 3PN – Bãi sau Căn hộ Sky 25L – 3PN – Bãi sau

Căn hộ Sky 25L – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 2,000,000đ/đêm

Căn hộ Sky 25O – 2PN – Bãi sau Căn hộ Sky 25O – 2PN – Bãi sau Căn hộ Sky 25O – 2PN – Bãi sau

Căn hộ Sky 25O – 2PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,500,000đ/đêm

Căn hộ GS P0703 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS P0703 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS P0703 – 3PN – Bãi sau

Căn hộ GS P0703 – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,700,000đ/đêm

Căn hộ GS P0503 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS P0503 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS P0503 – 3PN – Bãi sau

Căn hộ GS P0503 – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,700,000đ/đêm

Căn hộ GS P1504 – 1PN – Bãi sau Căn hộ GS P1504 – 1PN – Bãi sau Căn hộ GS P1504 – 1PN – Bãi sau

Căn hộ GS P1504 – 1PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,100,000đ/đêm

Căn hộ GS P1702 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS P1702 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS P1702 – 3PN – Bãi sau

Căn hộ GS P1702 – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,700,000đ/đêm

Căn hộ GS P0802 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS P0802 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS P0802 – 3PN – Bãi sau

Căn hộ GS P0802 – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,700,000đ/đêm

Căn hộ GS P2102 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS P2102 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS P2102 – 2PN – Bãi sau

Căn hộ GS P2102 – 2PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,400,000đ/đêm

Căn hộ GS K1603 – 3PN –  Bãi sau Căn hộ GS K1603 – 3PN –  Bãi sau Căn hộ GS K1603 – 3PN –  Bãi sau

Căn hộ GS K1603 – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 2,000,000đ/đêm

Căn hộ GS P2402 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS P2402 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS P2402 – 2PN – Bãi sau

Căn hộ GS P2402 – 2PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,400,000đ/đêm

Căn hộ GS P1701 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS P1701 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS P1701 – 2PN – Bãi sau

Căn hộ GS P1701 – 2PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,400,000đ/đêm

Căn hộ GS P2404 – 1PN – Bãi sau Căn hộ GS P2404 – 1PN – Bãi sau Căn hộ GS P2404 – 1PN – Bãi sau

Căn hộ GS P2404 – 1PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,100,000đ/đêm

Căn hộ GS K0903 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS K0903 – 3PN – Bãi sau Căn hộ GS K0903 – 3PN – Bãi sau

Căn hộ GS K0903 – 3PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,700,000đ/đêm

Căn hộ GS K1405 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS K1405 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS K1405 – 2PN – Bãi sau

Căn hộ GS K1405 – 2PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,500,000đ/đêm

Căn hộ GS K0801 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS K0801 – 2PN – Bãi sau Căn hộ GS K0801 – 2PN – Bãi sau

Căn hộ GS K0801 – 2PN – Bãi sau

Ngày thường: 1,300,000đ/đêm

Căn hộ GS K1406 – 1PN – Bãi Sau Căn hộ GS K1406 – 1PN – Bãi Sau Căn hộ GS K1406 – 1PN – Bãi Sau

Căn hộ GS K1406 – 1PN – Bãi Sau

Ngày thường: 1,100,000đ/đêm

 
Zalo
Facebook Messages